Skip to main content

Bezpieczeństwo, jakość i zrównoważony rozwój

W pierwszym kwartale 2021 roku FAMA po raz kolejny została pomyślnie zaudytowana pod kątem stosowania międzynarodowych norm ISO. Nadane nam w poprzednich latach certyfikaty i tegoroczny pomyślny audyt nadzorczy dowodzą, że nasze wewnętrzne procesy zarządzania jakością, bezpieczeństwem i zrównoważonym rozwojem są sprawne i stale doskonalone.

Audyt nadzoru nad zintegrowanym systemem zarządzania, przeprowadzony przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą DNV GL, odbył się 25 i 26 lutego. Dotyczył on systemów jakości, środowiska (ISO 9001 oraz ISO 14001) oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w oparciu o normę  ISO 45001, która zastępuje wcześniejszą normę OHSAS 18001.

Dokładamy najwyższych starań, aby dbać o jakość naszych procesów i wyrobów, nie zapominając o ochronie środowiska i minimalizacji negatywnego wpływu naszej działalności na otoczenie. Szczególnie ważne jest też dla nas bezpieczeństwo i zadowolenie pracowników. To właśnie ich aktywny udział w procesie zapewnienia maksymalnej ochrony podczas pracy i zaangażowanie w działalność firmy, pozwalają nam na doskonalenie wielu obszarów.

Dwudniowy audyt polegał na ocenie skuteczności i efektywności wewnętrznych systemów oraz zgodności podejmowanych w FAMIE działań z wymaganiami, stawianymi przez międzynarodowe normy. Z uwagi na trwającą pandemię i odgórnie ustalone zasady funkcjonowania w reżimie sanitarnym, kontrola odbyła się w sposób zdalny. Pomimo tej wyjątkowej sytuacji, audytorzy i pracownicy zakładu wykazali się profesjonalizmem w technicznym, logistycznym i merytorycznym przeprowadzeniu audytu. Na podstawie zebranych informacji audytorzy zarekomendowali przedłużenie ważności certyfikatów dla spółki w zakresie zarządzania jakością (ISO 9001), ochrony środowiska (ISO 14001) oraz wydania nowego certyfikatu zgodności z normami BHP (ISO 45001).

- Ogromne wyrazy uznania i podziękowania kierujemy w stronę naszych pracowników. To dzięki nim FAMA po raz kolejny została pozytywnie oceniona przez audytorów. Posiadane certyfikaty są potwierdzeniem naszej wiarygodności i gwarancją jakości na rynku, co mobilizuje nas do jeszcze bardziej efektywnej pracy. Naszą działalność prowadzimy z zachowaniem bezpieczeństwa i w trosce o ochronę środowiska. Wspólnie dążymy do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, maksymalnej wydajności i konkurencyjności naszej spółki – mówi Andrzej Kutnik, Prezes Zarządu spółki FAMA w Gniewie.

  • Kliknięć: 2621