Skip to main content

Badania i pomiary

W firmie FAMA działa doskonale wyposażony Dział Jakości, w którym pracują biegli specjaliści. W ramach dostępnego wyposażenia oraz posiadanych przez nich kwalifikacji, jesteśmy w stanie monitorować poziom jakości produktów i usług, realizowanych w naszym zakładzie, jak również świadczyć usługi metrologiczne.

Dzięki tak wyspecjalizowanej kadrze skutecznie działamy w takich obszarach jak:

POMIARY

Pomiar długości i kąta – Dział Jakości wyposażony jest w maszyny CMM (HEXAGON), które pozwalają na precyzyjne pomiary wyrobów w klimatyzowanym laboratorium wewnętrznym. Dodatkowo posiadamy bogate wyposażenie pomiarowe, które umożliwia wykonywanie pomiarów w szerokim zakresie oraz z różną precyzją, zależnie od wymagań klientów.

Pomiar twardości i siły – część naszych działań związanych z zapewnieniem jakości, dotyczy pomiarów twardości i siły. Dział Jakości wyposażony jest w twardościomierze, które zapewniają nam precyzyjny pomiar w skali Brinella, Rockwella i Vickersa. W przypadku badań materiałowych posiadamy maszynę wytrzymałościową, na której jesteśmy w stanie dokonywać  pomiaru sił rozciągania, ściskania i zginania.

Pomiary powłok są kolejnym elementem, który jesteśmy w stanie weryfikować w celu zapewnienia wysokiej jakości produktów. Posiadamy wyspecjalizowane narzędzia do pomiaru grubości powłok, które pozwalają nam na precyzyjne określenie spełnienia wymagań.

BADANIA SPOIN

Naszych specjalistów cechują wysokie kwalifikacje, dzięki którym badamy jakość połączeń spawanych. Posiadamy fachowców z uprawnieniami (poziom 2) do badań wizualnych (VT), magnetycznych (MT) oraz penetracyjnych (PT). W przypadku konieczności badań ultradźwiękowych współpracujemy z zewnętrznymi usługodawcami.

WZORCOWANIE

Dział Jakości posiada klimatyzowane laboratorium, w którym dokonujemy wzorcowania własnego sprzętu pomiarowego. Wszystkie wzorce końcowe stosowane do wzorcowania sprawdzane i kalibrowane są w zewnętrznych laboratoriach i urzędach miar. Zapewniamy w ten sposób spójność pomiarową wzorcowanego przez nas sprzętu.

TESTY

FAMA posiada własną stację prób do testowania urządzeń. Jesteśmy w stanie przetestować działanie produkowanych urządzeń.

BADANIA ZEWNĘTRZNE

W przypadku badań lub testów, których nie możemy wykonać samodzielnie, zlecamy je na zewnątrz. Posiadamy szeroką bazę dostawców, z którymi współpracujemy w tym zakresie. Są to zarówno urzędy miar, jednostki naukowo – techniczne, jak również wysoko wyspecjalizowane laboratoria badawcze, które wspierają nas w dziedzinie metrologii i badań.

Zapytaj o szczegółową ofertę