Skip to main content

Zrealizowane projekty

Dywersyfikacja oferty przedciębiorstwa FAMA poprzez prace badawczo-rozwojowe
Mobilny serwis i produkty serwisowe kluczem do budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa FAMA na rynku
Prace B+R szansą wzrostu konkurencyjności i innowacyjności spółki FAMA
Wdrożenie nowej technologii wytwarzania wciągników o ulepszonych parametrach użytkowych
Wdrożenie wynalazku w postaci urządzenia do kształtowania elementów obudowy w górnictwie
Wzrost konkurencyjności i innowacyjności spółki FAMA poprzez wprowadzenie do oferty nowych produktów i usług