Skip to main content

Certyfikaty

System Zarządzania Środowiskowego: ISO 14001:2015
System Zarządzania Jakością: ISO 9001:2015
System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy: ISO 45001:2018
Structural components and kits for steel structures to EXC3 according to EN 1090-2
Elementy nośne oraz ich zestawy wykonane ze stali do klasy EXC3 według EN 1090-2
Structural components and kits for aluminium structures to EXC2 according to EN 1090-3
Elementy nośne oraz ich zestawy wykonane z aluminium do klasy EXC2 według EN 1090-3
Welding of railway vehicles and components according to EN 15085-2
Spawanie pojazdów szynowych i czesci pojazdów zgodnie z EN 15085-2
DIN EN ISO 3834-2
DIN EN ISO 3834-2