Skip to main content

Spełniamy normy ISO

W lutym przeprowadzony został audyt recertyfikujący w naszej firmie. Grupa doświadczonych audytorów zewnętrznych potwierdziła fakt, że FAMA spełnia wysokie wymogi, wynikające z norm ISO, dotyczące systemu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego. – Przyznanie nam certyfikatów na kolejne lata tylko potwierdza fakt, jak dobrze radzimy sobie ze spełnianiem ogólnoświatowych norm biznesowych – mówi prezes spółki Andrzej Kutnik.

Proces certyfikacji dotyczył trzech norm: ISO 9001:2015 – system zarządzania jakością, ISO 14001:2015 – system zarządzania środowiskowego oraz OHSAS 18001: 2007 – system zarządzania bezpieczeństwem oraz higieną pracy.

Pierwsza z norm określa wymagania jakościowe w zarządzaniu firmą. Zakłada osiągnięcie sukcesu, dzięki zaspokajaniu interesów zarówno pracowników, jak i właścicieli czy klientów jednostki. Stawia się w niej na zapewnienie skuteczności i efektywności, doskonalenie komunikacji i zaangażowanie kierownictwa. Drugi standard kładzie nacisk na działania firmy, uwzględniające ochronę środowiska. Jego wdrażanie wpływa na optymalizację m.in. ilości odpadów, zużycia mediów czy surowców. Wprowadza także nowe wymagania dla dostawców i w zakresie przekazywania informacji środowiskowych odbiorcom produktów. Trzecia norma związana jest z funkcjonowaniem systemu w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w stosunku do wszystkich zainteresowanych stron – dostawców, organizacji oraz naszych Klientów. Standard ten pozwala na definiowanie i monitorowanie celów w zakresie bezpieczeństwa, co wykracza poza obowiązkowe wymagania stawiane przez prawo.

- Systemy ISO wdrożone zostały w naszej firmie już kilka lat temu. Cieszymy się, że proces recertyfikacji zakończył się pozytywną rekomendacją do wystawienia nam certyfikatów na kolejny okres, czyli do 2023 roku. Certyfikaty wystawia się bowiem na trzy lata, w trakcie których prowadzi się tzw. audyty nadzoru, mające na celu ocenienie zgodności systemu zarządzania firmy z przyznaną jej normą. Po tym czasie wymagany jest kolejny audyt, tzw. recertyfikujący. Weryfikacja ta przeprowadzana jest już w szerszym zakresie, a jej następstwem jest wystawienie nowych certyfikatów – tłumaczy Maciej Kowalski, Szef Jakości i Ciągłego Doskonalenia w spółce FAMA.

- To dla nas duży prestiż, że specjaliści dobrze oceniają naszą firmę w zakresie przyznanych norm. Obszary podlegające procesowi recertyfikacji okazały się zgodne z obowiązującymi zasadami, działają poprawnie i są skuteczne. Jako zarząd dokładamy ogromnych starań, aby nasze usługi i działalność osiągały najwyższe poziomy, zarówno w sferze jakościowej, środowiskowej oraz  bezpieczeństwa, co udaje nam się dzięki nieustannemu udoskonalaniu naszych procesów produkcyjnych i organizacyjnych. Niech te dokumenty poświadczają nasz profesjonalizm i będą dla naszych pracowników i klientów gwarantem rzetelnej współpracy – mówi Andrzej Kutnik.

Dbając o rozwój firmy i zadowolenie Klientów firma opracowała i wdrożyła zintegrowany system zarządzania organizacją oparty o:

  • System Zarządzania Jakością ISO 9001,
  • System Zarządzania Środowiskiem ISO 14001 oraz
  • System Zarządzania Bezpieczeństwem OHSAS 18001.

Wdrożenie powyższych norm jest możliwe dzięki polityce naszego przedsiębiorstwa, opartej w szczególności na zaspokajaniu potrzeb klientów w zakresie wymagań jakościowych,

technicznych i terminowego wykonywania wyrobów. Naszą działalność prowadzimy ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia, bezpieczeństwa, warunków pracy pracowników oraz ochrony środowiska naturalnego.

  • Kliknięć: 1882