Skip to main content

History

1852

Powstaje firma „Fabryka Maszyn i Odlewnia” właścicielem i założycielem firmy jest Hans Scheller. Fabryka zaczyna produkować maszyny rolnicze

1856

Fabrykę przejmuje Fryderyk Mews – wprowadza szereg modernizacji technologicznych, doposaża odlewnię, wprowadza pierwsze udźwigowienie

1896

Fabrykę przejmują bracia Otto i Hugo Papendick – następuje kolejny dynamiczny rozwój, oferta firmy zostaje poszerzona o urządzenia dla przemysłu gorzelnianego i młynarstwa

1945

Przejęcie fabryki przez Państwo Polskie

1948

Nadanie nazwy „Państwowa Fabryka Maszyn Rolniczych i Odlewnia Żelaza nr 3 w Gniewie”

1951

Firma zaprzestaje produkcji maszyn i urządzeń dla rolnictwa. Następuje zmiana nazwy na „Fabryka Maszyn i Odlewnia”

1956

Zostaje ustanowione logo przedsiębiorstwa

1968

Następuje zmiana nazwy „Zakłady Mechanizmów Okrętowych FAMA” 

1992

Następuje zmiana nazwy na Zakłady Mechanizmów Okrętowych Fama w Gniewie”. Zakład otrzymuje również nowe logo

1998

Następuje zmiana właścicielska, udziałowcami firmy zostaje norweska firma Ulstein Holding ASA, Skarb Państwa oraz pracownicy firmy. Firma otrzymuje nową nazwę „Ulstein Fama Sp. z o.o.” Firma otrzymuje również nowe logo

1999

Następuje przejęcie przez grupę kapitałową Rolls-Royce

2004

Powstaje spółka „Fama Sp. z o.o.” będąca własnością grupy Rolls-Royce

2007

Następuje zmiana własnościowa. Właścicielami firmy zostają Andrzej Kutnik i Kazimierz Poznański

Następuje dynamiczny rozwój firmy. Opracowana zostaje koncepcja rozbudowy zakładu. Firma pozyskuje również fundusze z programów europejskich

2015

Zakończenie rozbudowy zakładu

 • 1852

  The company "Fabryka Maszyn i Odlewnia (Agricultural Machinery and Foundry)" is established. The owner and founder of the company is Hans Scheller. The factory begins to produce agricultural machinery

 • 1856

  The factory is taken over by Fryderyk Mews - he introduces a series of technological modernizations, retrofits the foundry, introduces the first lifting appliances

 • 1896

  The factory is taken over by the brothers Otto and Hugo Papendick - another dynamic development takes place, the company's offer is extended by equipment for the distillery and milling industry

 • 1945

  Takeover of the factory by the Polish State

 • 1948

  New name "Państwowa Fabryka Maszyn Rolniczych i Odlewnia Żelaza nr 3 w Gniewie (State Agricultural Machinery Factory and Iron Foundry No. 3 in Gniew)"

 • 1951

  The company ceases to manufacture machinery and equipment for agriculture. The name is changed to "Fabryka Maszyn i Odlewnia (Machinery Factory and Foundry)"

 • 1956

  The company logo is established

 • 1968

  There is a change of name "FAMA Ship Mechanisms Plant", est. 1970 view of the plant

 • 1992

  The name changes to "Zakłady Mechanizmów Okrętowych Fama w Gniewie (Fama Ship Mechanism Plants in Gniew)". The plant also receives a new logo

 • 1998

  There is a change of ownership, the shareholders of the company are the Norwegian company Ulstein Holding ASA, the State Treasury and the company's employees. The company is renamed to "Ulstein Fama Sp. z o. o. "The company also receives a new logo

 • 1999

  Takeover by the Rolls-Royce capital group

 • 2004

  The company "Fama Sp. z o. o.” owned by the Rolls-Royce group is established

 • 2007

  There is a change of ownership. Andrzej Kutnik and Kazimierz Poznański become the owners of the company

  The company is dynamically developing. A concept for the expansion of the plant is developed. The company also acquires funds from European programs

 • 2015

  Completion of plant enlargement